บริการ

บริษัท ริชเทค เพ้นท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ และได้มีการพัฒนากระบวนผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญในการบริการทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ เทคนิค ชิ้นงานตัวอย่าง และอบรมให้แก่ลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ