เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ริชเทค เพ้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี บริษัทฯ ทำการผลิตสีอุตสาหกรรม อาทิเช่น สีอีพ็อกซี่, สีโพลียูรีเทน, สีอะคริลิก, สีอัลคิด, สีไวนิล และสีงานเฉพาะต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับคุณภาพ และบริการภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชืพในด้านการผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย

บริษัท ริชเทค เพ้นท์ จำกัด จึงได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ จากผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป ปัจจุบัน บริษัท ริชเทค เพ้นท์ จำกัด ได้เน้นการพัฒนาเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์และองค์กรเพื่อให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

วิสัยทัศน์

พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในเรื่องเคลือบผิวให้กับ ผู้รับเหมา, บริษัทตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศ

พันธะภารกิจ

1. มุ่งเน้นการทำธุรกิจที่ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. มุ่งเน้นตอบสนองครบวงจรเรื่องของสีให้กับลูกค้า
3. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรแบบยั่งยืน

นโยบาย

เป็นหนึ่งเรื่องคุณภาพ และบริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความไว้วางใจสูงสุดของลูกค้า