โคลทาร์

โคลทาร์

อีพ็อกซีโคลทาร์

RTP-R600 เป็นสีโคลทาร์อีพ็อกซี่ 2 ส่วน มีส่วนผสมของยางมะตอย มีเนื้อฟิล์มมาก ใช้สำหรับงานภายใน

การนำไปใช้

  • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายในแท้ง เหล็ก และคอนกรีต

ปริมาณการใช้

  • 0.18 – 0.55 กก./ตร.ม @75 – 115 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

  • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก. , ส่วน B = 6 กก.)
  • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก. , ส่วน B = 1 กก.)

+ RTP-R600

อีพ็อกซีโคลทาร์

RTP-R600 เป็นสีโคลทาร์อีพ็อกซี่ 2 ส่วน มีส่วนผสมของยางมะตอย มีเนื้อฟิล์มมาก ใช้สำหรับงานภายใน

การนำไปใช้

  • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายในแท้ง เหล็ก และคอนกรีต

ปริมาณการใช้

  • 0.18 – 0.55 กก./ตร.ม @75 – 115 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

  • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก. , ส่วน B = 6 กก.)
  • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก. , ส่วน B = 1 กก.)