อีพ็อกซี่บล็อกความชื้น

อีพ็อกซีมอต้าร์

อีพ็อกซี่ซีเมนต์สำหรับป้องกันความชื้น

RTP-C100 เป็นระบบอีพ็อกซี่ 3 ส่วน ผสมซีเมนต์ เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสีชั้นกลาง เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้พื้นคอนกรีต นอกจากนี้ยังทนทานต่อสภาพความเป็นกรดเป็นด่างได้ดี

การนำไปใช้

  • ใช้เป็นสีชั้นกลางสำหรับพื้นที่มีความชื้น

ปริมาณการใช้

  • 3.0 กก./ตร.ม. @ 2 มม., น้ำ 5 – 6 ลิตร

ขนาดบรรจุ

  • 24.5 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 3 กก ส่วน C = 20)

+ RTP-C100

อีพ็อกซี่ซีเมนต์สำหรับป้องกันความชื้น

RTP-C100 เป็นระบบอีพ็อกซี่ 3 ส่วน ผสมซีเมนต์ เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสีชั้นกลาง เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้พื้นคอนกรีต นอกจากนี้ยังทนทานต่อสภาพความเป็นกรดเป็นด่างได้ดี

การนำไปใช้

  • ใช้เป็นสีชั้นกลางสำหรับพื้นที่มีความชื้น

ปริมาณการใช้

  • 3.0 กก./ตร.ม. @ 2 มม., น้ำ 5 – 6 ลิตร

ขนาดบรรจุ

  • 24.5 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 3 กก ส่วน C = 20)