อีพ็อกซีมอต้าร์

อีพ็อกซีมอต้าร์

อีพ็อกซี่มอร์ต้า

RTP-M101 เป็นมอร์ต้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สามารถผสมกับทรายได้ นำไปใช้งานเป็นชั้นกลาง เพื่อปรับระดับ พื้นผิวคอนกรีตให้สม่ำเสมอ

การนำไปใช้

  • ใช้เป็นรองพื้นสำหรับพื้นคอนกรีต สำหรับปรับระดับ

ปริมาณการใช้

  • ขึ้นกับการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

  • 30 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 10 กก )
  • 15 กก./ชุด (ส่วน A = 10 กก  ส่วน B = 5 กก )
  • 6กก./ชุด (ส่วน A = 4 กก  ส่วน B = 2 กก )

+ RTP-M101

อีพ็อกซี่มอร์ต้า

RTP-M101 เป็นมอร์ต้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สามารถผสมกับทรายได้ นำไปใช้งานเป็นชั้นกลาง เพื่อปรับระดับ พื้นผิวคอนกรีตให้สม่ำเสมอ

การนำไปใช้

  • ใช้เป็นรองพื้นสำหรับพื้นคอนกรีต สำหรับปรับระดับ

ปริมาณการใช้

  • ขึ้นกับการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

  • 30 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 10 กก )
  • 15 กก./ชุด (ส่วน A = 10 กก  ส่วน B = 5 กก )
  • 6กก./ชุด (ส่วน A = 4 กก  ส่วน B = 2 กก )