สีเคลือบผิวโพลียูรีเทน

สีเคลือบพื้นโพลียูรีเทน

สีโพลียูรีเทน ชนิดความเงาสูง สำหรับงานภายนอก

RTP-R500 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน มีตัวทำละลาย ชนิดความเงาสูง ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการพื้นที่เงา สามารถใช้งานภายนอกได้ มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

ขนาดบรรจุ

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

สีโพลียูรีเทน ชนิดด้าน สำหรับงานภายนอก

RTP-R501 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน มีตัวทำละลาย ชนิดด้าน ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการพื้นที่ด้าน สามารถใช้งานภายนอกได้ มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.11 – 1.17 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

สีโพลียูรีเทน สำหรับงานภายใน

RTP-R502 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน มีตัวทำละลาย ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการพื้นที่เงา สามารถใช้งานภายใน มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.11 – 1.17 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

+ RTP-R500

สีโพลียูรีเทน ชนิดความเงาสูง สำหรับงานภายนอก

RTP-R500 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน มีตัวทำละลาย ชนิดความเงาสูง ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการพื้นที่เงา สามารถใช้งานภายนอกได้ มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

ขนาดบรรจุ

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

+ RTP-R501

สีโพลียูรีเทน ชนิดด้าน สำหรับงานภายนอก

RTP-R501 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน มีตัวทำละลาย ชนิดด้าน ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการพื้นที่ด้าน สามารถใช้งานภายนอกได้ มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.11 – 1.17 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

+ RTP-R502

สีโพลียูรีเทน สำหรับงานภายใน

RTP-R502 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน มีตัวทำละลาย ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการพื้นที่เงา สามารถใช้งานภายใน มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.11 – 1.17 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 20 กก./ชุด (ส่วน A = 16 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )