สีเคลือบผิวอีพ็อกซี่

สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่

สีเคลือบผิวอีพ็อกซี่ อัตราส่วน 3 ต่อ 1

RTP-R300 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ฟิล์มบาง 2 ส่วน ชนิดไม่มีตัวทำละลาย ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ใช้งาน  หนัก มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน โกดัง และ โรงเรียนเป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.43 – 0.72 กก./ตร.ม @300 – 500 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด  (ส่วน A = 18 กก. , ส่วน B = 6 กก.)
 • 4 กก./ชุด  (ส่วน A = 3 กก. , ส่วน B = 1 กก.)

สีเคลือบผิวอีพอกชื่ อัตราส่วน 4 ต่อ 1

RTP-R400 เป็นสิทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไมมีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ที่ต้องการใส เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงน โกดัง และ โรงเรียนเป็นต้น
  ปริมาณการใช้
 • 0.1 – 0.14 nก./ดร.ม @50 – 75 ไมครอน

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.14 nก./ดร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 30 กก /ชุด (ส่วน A = 20 คก สำวน B = 10 กก )
 • 6 กก./ชุด (ส่วน A = 4 กค ส่วน B = 2 กก)

สีเคลือบผิวอีพ็อกซี่ ชนิดทนสารเคมีสูง

RTP-R402 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ฟิล์มบาง 2 ส่วน ชนิดไม่มีตัวทำละลาย ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีได้สูง

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งสีสันและทนสารเคมีได้ดี เช่น ห้องแลป โกดังสารเคมี เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.375 กก/ตร.ม @250 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก  ส่วน B = 6 กก )

+ RTP-R300

สีเคลือบผิวอีพ็อกซี่ อัตราส่วน 3 ต่อ 1

RTP-R300 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ฟิล์มบาง 2 ส่วน ชนิดไม่มีตัวทำละลาย ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ใช้งาน  หนัก มีการยึดเกาะได้ดี และทนทานต่อสารเคมี

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงาน โกดัง และ โรงเรียนเป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.43 – 0.72 กก./ตร.ม @300 – 500 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด  (ส่วน A = 18 กก. , ส่วน B = 6 กก.)
 • 4 กก./ชุด  (ส่วน A = 3 กก. , ส่วน B = 1 กก.)

+ RTP-R400

สีเคลือบผิวอีพอกชื่ อัตราส่วน 4 ต่อ 1

RTP-R400 เป็นสิทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไมมีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ที่ต้องการใส เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น โรงงน โกดัง และ โรงเรียนเป็นต้น
  ปริมาณการใช้
 • 0.1 – 0.14 nก./ดร.ม @50 – 75 ไมครอน

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.14 nก./ดร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 30 กก /ชุด (ส่วน A = 20 คก สำวน B = 10 กก )
 • 6 กก./ชุด (ส่วน A = 4 กค ส่วน B = 2 กก)

+ RTP-R402

สีเคลือบผิวอีพ็อกซี่ ชนิดทนสารเคมีสูง

RTP-R402 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ฟิล์มบาง 2 ส่วน ชนิดไม่มีตัวทำละลาย ใช้สำหรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีได้สูง

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งสีสันและทนสารเคมีได้ดี เช่น ห้องแลป โกดังสารเคมี เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.375 กก/ตร.ม @250 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก  ส่วน B = 6 กก )