สีเคลือบผิวอะครีลิค

สีเคลือบผิวอะครีลิค

สีอะครีลิค ชนิดกิ่งเงา

RTP-R100เป็นสีทับหน้าอะครีลิค ชนิดกิ่งเงา เหมาะสำหรับงานพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้นไม่เกิน 20 %

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้น เช่น พื้นโรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.16 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก.

สีอะครีลิค ชนิดเงา

RTP-R101 เป็นสีทับหน้าอะครีลิค ชนิดเงา เหมาะสำหรับงานพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้นไม่เกิน 20 %

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้น เช่น พื้นโรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.16 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก.

+ RTP-R100

สีอะครีลิค ชนิดกิ่งเงา

RTP-R100เป็นสีทับหน้าอะครีลิค ชนิดกิ่งเงา เหมาะสำหรับงานพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้นไม่เกิน 20 %

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้น เช่น พื้นโรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.16 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก.

+ RTP-R101

สีอะครีลิค ชนิดเงา

RTP-R101 เป็นสีทับหน้าอะครีลิค ชนิดเงา เหมาะสำหรับงานพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้นไม่เกิน 20 %

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้น เช่น พื้นโรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.16 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก.