สีสะท้อนความร้อน

สีสะท้อนความร้อน

สีสะท้อนความร้อน

RTP-W201 เป็นสีน้ำกันรั่วซึมอะคริลิค ชนิดสะท้อนความร้อน ทำให้ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าในบ้าน หรือ อาคารลดลง ส่งผลให้ความร้อนภายในบ้าน หรืออาคารลดลงด้วย นอกจากนี้ยังมีสมบัติการกันรั่วซึมน้ำ และทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี

การนำไปใช้

  • สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ผนังอาคาร ดาดฟ้า และหลังคา

ปริมาณการใช้

  • 0.255 กก./ตร.ม. @150 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

  • 17 กก.

+ RTP-W201

สีสะท้อนความร้อน

RTP-W201 เป็นสีน้ำกันรั่วซึมอะคริลิค ชนิดสะท้อนความร้อน ทำให้ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าในบ้าน หรือ อาคารลดลง ส่งผลให้ความร้อนภายในบ้าน หรืออาคารลดลงด้วย นอกจากนี้ยังมีสมบัติการกันรั่วซึมน้ำ และทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี

การนำไปใช้

  • สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ผนังอาคาร ดาดฟ้า และหลังคา

ปริมาณการใช้

  • 0.255 กก./ตร.ม. @150 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

  • 17 กก.