สีรองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ด้วยผงซิงค์ฟอตเฟต

RTP-P500 เป็นสีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่มีผงสีซิงค์ฟอตเฟตและอลูมีเนียม ใช้สำหรับงานเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การนำไปใช้

 • ใช้ในงานทาเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ปริมาณการใช้

 • 0.09 – 0.13 กก./ตร.ม. @50 -75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4.8 กก./ชุด (ส่วน A = 4 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

สีรองพื้นแดงกันสนิม ด้วยผงอ๊อกไซด์

RTP-P600 เป็นสีรองพื้นกันสนิมอัลขิดเรซิ่น ที่มีผงสีอ๊อกไซด์ ใช้สำหรับงานเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การนำไปใช้

 • ใช้ในงานทาเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ปริมาณการใช้

 • 0.06 – 0.10 กก./ตร.ม. @30 -50 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก.
 • 4.5 กก.

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ด้วยผงอลูมิเนียม

RTP-P999 เป็นสีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่มีซิงค์ฟอตเฟตและอลูมิเนียม เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การนำไปใช้

 • ใช้ในงานทาเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ปริมาณการใช้

 • 0.09 – 0.14 กก./ตร.ม. @50 -75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 27.5 กก./ชุด (ส่วน A = 25 กก  ส่วน B = 2.5 กก )
 • 5.5 กก./ชุด (ส่วน A = 5 กก  ส่วน B = 0.5 กก )

+ RTP-P500

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ด้วยผงซิงค์ฟอตเฟต

RTP-P500 เป็นสีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่มีผงสีซิงค์ฟอตเฟตและอลูมีเนียม ใช้สำหรับงานเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การนำไปใช้

 • ใช้ในงานทาเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ปริมาณการใช้

 • 0.09 – 0.13 กก./ตร.ม. @50 -75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 4 กก )
 • 4.8 กก./ชุด (ส่วน A = 4 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

+ RTP-P600

สีรองพื้นแดงกันสนิม ด้วยผงอ๊อกไซด์

RTP-P600 เป็นสีรองพื้นกันสนิมอัลขิดเรซิ่น ที่มีผงสีอ๊อกไซด์ ใช้สำหรับงานเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การนำไปใช้

 • ใช้ในงานทาเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ปริมาณการใช้

 • 0.06 – 0.10 กก./ตร.ม. @30 -50 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก.
 • 4.5 กก.

+ RTP-P999

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ด้วยผงอลูมิเนียม

RTP-P999 เป็นสีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่มีซิงค์ฟอตเฟตและอลูมิเนียม เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การนำไปใช้

 • ใช้ในงานทาเหล็ก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ปริมาณการใช้

 • 0.09 – 0.14 กก./ตร.ม. @50 -75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 27.5 กก./ชุด (ส่วน A = 25 กก  ส่วน B = 2.5 กก )
 • 5.5 กก./ชุด (ส่วน A = 5 กก  ส่วน B = 0.5 กก )