สีน้ำอะครีลิค

สีน้ำอะครีลิค

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายในและภายนอก

RTP-E240 เป็นสีน้ำอะคริลิค ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น นำไปใช้งานทาได้ทั้งอาคารภายในและภายนอกอาคารมีสมบัติการยึดเกาะที่ดี และทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต และสถาวะต่าง ๆ ได้ดี

การนำไปใช้

 • ใช้งานทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้

 • 0.09 – 0.10 กก./ตร.ม. @ 35 – 40 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18.9 ลิตร

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอก

RTP-E250 เป็นสีน้ำอะครีลิค ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น นำไปใช้งานทาภายนอกอาคาร มีสมบัติการยึดเกาะที่ดี และทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต และสถาวะต่าง ๆ ได้ดี

การนำไปใช้

 • ใช้งานพ่นเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้

 • ใช้งานทาภายนอกอาคาร

ขนาดบรรจุ

 • 18.9 ลิตร

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน

RTP-E251 เป็นสีน้ำอะครีลิค ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น นำไปใช้งานทาภายในอาคาร มีสมบัติการยึดเกาะที่ดี

การนำไปใช้

 • ใช้งานทาภายในอาคาร

ปริมาณการใช้

 • 0.10-0.12 กก./ตร.ม. @ 35-40 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18.9 ลิตร

+ RTP-E240

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายในและภายนอก

RTP-E240 เป็นสีน้ำอะคริลิค ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น นำไปใช้งานทาได้ทั้งอาคารภายในและภายนอกอาคารมีสมบัติการยึดเกาะที่ดี และทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต และสถาวะต่าง ๆ ได้ดี

การนำไปใช้

 • ใช้งานทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้

 • 0.09 – 0.10 กก./ตร.ม. @ 35 – 40 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18.9 ลิตร

+ RTP-E250

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอก

RTP-E250 เป็นสีน้ำอะครีลิค ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น นำไปใช้งานทาภายนอกอาคาร มีสมบัติการยึดเกาะที่ดี และทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต และสถาวะต่าง ๆ ได้ดี

การนำไปใช้

 • ใช้งานพ่นเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้

 • ใช้งานทาภายนอกอาคาร

ขนาดบรรจุ

 • 18.9 ลิตร

+ RTP-E251

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน

RTP-E251 เป็นสีน้ำอะครีลิค ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น นำไปใช้งานทาภายในอาคาร มีสมบัติการยึดเกาะที่ดี

การนำไปใช้

 • ใช้งานทาภายในอาคาร

ปริมาณการใช้

 • 0.10-0.12 กก./ตร.ม. @ 35-40 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18.9 ลิตร