สีทับหน้าอีพ็อกซี่ปรับระดับได้เอง

สีทับหน้าอีพ็อกซี่ปรับระดับได้เอง

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง ชนิดใส

RTP-S201 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ที่ต้องการใส เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.1 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 30 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 10 กก )
 • 6 กก./ชุด (ส่วน A = 4 กก  ส่วน B = 2 กก )

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง อัตราส่วน 3 ต่อ 1

RTP-S300 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ที่ต้องการความเงา เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน ห้องปฎิบัติการ โชว์รูมรถ หอประชุม และลานจอดรถ เป็นต้น
 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก  ส่วน B = 6 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 1 กก )

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง อัตราส่วน 4 ต่อ 1

RTP-S400 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ที่ต้องการความเงา เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน ห้องปฎิบัติการ โชว์รูมรถ หอประชุม และลานจอดรถ เป็นต้น
 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 25 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 5 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง ชนิดทนสารเคมีสูง

RTP-S330 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ที่ต้องการทนทานต่อสารเคมีได้สูง

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน ห้องปฎิบัติการเคมี และโกดัง เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก  ส่วน B = 6 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 1 กก )

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง ชนิดถ่ายเทประจุไฟฟ้า

RTP-S440 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ที่ต้องการถ่ายเทประจุไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถืต เช่น โรงงานอิเล็กโทรนิก เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 25 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 5 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

สีอีพ็อกซี่พุตตี้

RTP-S501 เป็นสีชั้นกลางอีพ็อกซี่ 2 ส่วน  สามารถผสมกับฟูมซิลิกา เพื่อปกปิดรูพรุนของพื้น

การนำไปใช้

 • ใช้ปกปิดรูพรุ่น ก่อนลงทับหน้าอิพ็อกซี่ เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศ

ปริมาณการใช้

 • ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

 • 27 กก./ชุด (ส่วน A = 22.5 กก  ส่วน B = 4.5 กก )

+ RTP-S201

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง ชนิดใส

RTP-S201 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ที่ต้องการใส เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.1 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 30 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 10 กก )
 • 6 กก./ชุด (ส่วน A = 4 กก  ส่วน B = 2 กก )

+ RTP-S300

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง อัตราส่วน 3 ต่อ 1

RTP-S300 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ที่ต้องการความเงา เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน ห้องปฎิบัติการ โชว์รูมรถ หอประชุม และลานจอดรถ เป็นต้น
 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก  ส่วน B = 6 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 1 กก )

+ RTP-S400

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง อัตราส่วน 4 ต่อ 1

RTP-S400 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ที่ต้องการความเงา เรียบ และไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน ห้องปฎิบัติการ โชว์รูมรถ หอประชุม และลานจอดรถ เป็นต้น
 • ใช้ทำพื้นที่ต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงแรม เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 25 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 5 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

+ RTP-S330

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง ชนิดทนสารเคมีสูง

RTP-S330 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ที่ต้องการทนทานต่อสารเคมีได้สูง

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่น พื้นโรงงาน ห้องปฎิบัติการเคมี และโกดัง เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 24 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก  ส่วน B = 6 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 1 กก )

+ RTP-S440

สีอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง ชนิดถ่ายเทประจุไฟฟ้า

RTP-S440 เป็นสีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถปรับระดับด้วยตัวเอง ใช้ในงานระบบพื้นอีพ็อกซี่ ที่ต้องการถ่ายเทประจุไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

การนำไปใช้

 • ใช้ทำพื้นสำหรับรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถืต เช่น โรงงานอิเล็กโทรนิก เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 1.28 กก./ตร.ม. @ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

 • 25 กก./ชุด (ส่วน A = 20 กก  ส่วน B = 5 กก )
 • 4 กก./ชุด (ส่วน A = 3.2 กก  ส่วน B = 0.8 กก )

+ RTP-S501

สีอีพ็อกซี่พุตตี้

RTP-S501 เป็นสีชั้นกลางอีพ็อกซี่ 2 ส่วน  สามารถผสมกับฟูมซิลิกา เพื่อปกปิดรูพรุนของพื้น

การนำไปใช้

 • ใช้ปกปิดรูพรุ่น ก่อนลงทับหน้าอิพ็อกซี่ เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศ

ปริมาณการใช้

 • ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

 • 27 กก./ชุด (ส่วน A = 22.5 กก  ส่วน B = 4.5 กก )