สีกันรั่วซึมโพลียูรีเทน

สีกันรั่วซึมโพลียูรีเทน

สีกันรั่วซึมโพลียูรีเทนความยืดหยุ่นสูง

RTP-W600 เป็นสีกั้นรั่วซึมโพลียูรีเทน 2 ส่วน  สูตรน้ำ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้งานในระบบกันซึมที่ต้องการฟิล์มบาง มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรงสูง และทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ

การนำไปใช้

  • ใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการกันการรั่วซึมของน้ำ เช่น บนดาดฟ้า หลังคา และระเบียง

ปริมาณการใช้

  • 0.2 – 0.4 กก./ตร.ม.@ กลิ้ง 1 รอบ

ขนาดบรรจุ

  • 20 กก./ชุด (ส่วน เอ = 19.5 กก. , ส่วน บี =  0.5 กก.

+ RTP-W600

สีกันรั่วซึมโพลียูรีเทนความยืดหยุ่นสูง

RTP-W600 เป็นสีกั้นรั่วซึมโพลียูรีเทน 2 ส่วน  สูตรน้ำ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้งานในระบบกันซึมที่ต้องการฟิล์มบาง มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรงสูง และทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ

การนำไปใช้

  • ใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการกันการรั่วซึมของน้ำ เช่น บนดาดฟ้า หลังคา และระเบียง

ปริมาณการใช้

  • 0.2 – 0.4 กก./ตร.ม.@ กลิ้ง 1 รอบ

ขนาดบรรจุ

  • 20 กก./ชุด (ส่วน เอ = 19.5 กก. , ส่วน บี =  0.5 กก.