รองพื้นอีพ็อกซี่

รองพื้นอีพ็อกซี

รองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน

RTP-P100 เป็นรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดมีตัวทำละลาย นำไปใช้ในงานรองพื้นคอนกรีต เพื่อปิดรูพรุ่นและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับสีทับหน้า

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้น เช่น พื้นโรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.16 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก.

รองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต

RTP-P700 เป็นรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดมีตัวทำละลาย นำไปใช้ในงานรองพื้นคอนกรีต เพื่อปิดรูพรุนและเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทประจุไฟฟ้า นอกจากนี้ยังคงเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับสีทับหน้าที่ได้

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นรองพื้นสำหรับพื้นคอนกรีต

ปริมาณการใช้

 • 0.10 – 0.20 กก./ตร.ม. @50 – 100 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก./ชุด (ส่วน A = 15 กก  ส่วน B = 3 กก )
 • 3.6 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 0.6 กก )

+ RTP-P100

รองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน

RTP-P100 เป็นรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดมีตัวทำละลาย นำไปใช้ในงานรองพื้นคอนกรีต เพื่อปิดรูพรุ่นและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับสีทับหน้า

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับพื้นคอนกรีตและฟลอร์ฮาดเดนเนอร์ที่มีความชื้น เช่น พื้นโรงงาน เป็นต้น

ปริมาณการใช้

 • 0.1 – 0.16 กก./ตร.ม @50 – 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก.

+ RTP-P700

รองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต

RTP-P700 เป็นรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดมีตัวทำละลาย นำไปใช้ในงานรองพื้นคอนกรีต เพื่อปิดรูพรุนและเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทประจุไฟฟ้า นอกจากนี้ยังคงเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับสีทับหน้าที่ได้

การนำไปใช้

 • ใช้เป็นรองพื้นสำหรับพื้นคอนกรีต

ปริมาณการใช้

 • 0.10 – 0.20 กก./ตร.ม. @50 – 100 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 18 กก./ชุด (ส่วน A = 15 กก  ส่วน B = 3 กก )
 • 3.6 กก./ชุด (ส่วน A = 3 กก  ส่วน B = 0.6 กก )