กาวอีพ็อกซี่

กาวอีพ็อกซี่

กาวอีพ็อกซี่สำหรับงานอัดประสานรอยแตกร้าว

RTP-I100 เป็นกาวอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่ปราศจากตัวทำละลาย มีความหนืดต่ำ เหมาะสำหรับงานอัดฉีด(injection) ช่วยในการยึดประสานรอยแตกร้าวที่อยู่ลึกลงไป เนื่องจากมีการยึดเกาะพื้นที่ดีเยี่ยม ไม่หดตัว

การนำไปใช้

  • ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ปริมาณการใช้

  • 0.18 – 0.55 กก./ตร.ม @75 – 115 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

  • 27 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก. , ส่วน B = 9 กก.)

+ RTP-I100

กาวอีพ็อกซี่สำหรับงานอัดประสานรอยแตกร้าว

RTP-I100 เป็นกาวอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่ปราศจากตัวทำละลาย มีความหนืดต่ำ เหมาะสำหรับงานอัดฉีด(injection) ช่วยในการยึดประสานรอยแตกร้าวที่อยู่ลึกลงไป เนื่องจากมีการยึดเกาะพื้นที่ดีเยี่ยม ไม่หดตัว

การนำไปใช้

  • ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ปริมาณการใช้

  • 0.18 – 0.55 กก./ตร.ม @75 – 115 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

  • 27 กก./ชุด (ส่วน A = 18 กก. , ส่วน B = 9 กก.)